Prace z wystawy w PWST w Krakowie, 1995 rok. 

wystawa pwst krakow
wystawa pwst krakow1
wystawa pwst krakow2
wystawa pwst krakow3
wystawa pwst krakow4
wystawa pwst krakow5
wystawa pwst krakow6
wystawa pwst krakow7
wystawa pwst krakow8
wystawa pwst krakow9
wystawa pwst krakow10
wystawa pwst krakow11
wystawa pwst krakow12
wystawa pwst krakow13
wystawa pwst krakow14
wystawa pwst krakow15
wystawa pwst krakow16
wystawa pwst krakow17
wystawa pwst krakow18